Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 322
Toàn hệ thống: 21677
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

Hội nghị Khoa học Trẻ Thủy sản Toàn quốc lần thứ 7 được tổ chức tại Viện NCNT Thủy sản II (RIA 2) TP.HCM từ 16-17/9/2016. Hạn gửi báo cáo tóm tắt ngày 29/7/2016. Hạn cuối đăng ký tham dự hội nghị ngày 30/8/2016. Ngôn ngữ: tiếng Việt.

Hội nghị Khoa học trẻ thủy sản toàn quốc được tổ chức mỗi năm một lần, đây là cơ hội hết sức quý báu để các nhà khoa học trẻ trao đổi kiến thức, kinh nghiệm, học hỏi chuyên môn.


Với mục đích đó, được sự đồng ý của Mạng lưới các Viện - Trường Thủy sản Việt Nam (VIFINET). Viện nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản II đăng cai tổ chức Hội nghị khoa học trẻ thủy sản toàn quốc lần thứ VII-năm 2016, tại TP. Hồ Chí Minh. Thời gian dự kiến tổ chức ngày 16-17/9/2016.
 
Hạn gửi báo cáo tóm tắt ngày 29/7/2016. Hạn cuối đăng ký tham dự hội nghị ngày 30/8/2016. Ngôn ngữ: tiếng Việt.
 
Thông báo và Phiếu đăng ký tham dự hội nghị được đăng tải ở: http://vienthuysan2.org.vn/index.php/vi/news/Quan-ly-khoa-hoc/Thong-bao-so-1-Hoi-nghi-Khoa-hoc-tre-Thuy-san-toan-quoc-nam-2016-169/

Số lần xem trang : :2114
Nhập ngày : 07-06-2016
Điều chỉnh lần cuối :20-08-2016

Sự kiện

HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP KHOA THỦY SẢN - THỨ SÁU NGÀY 12/1/2018(03-01-2018)

Tư vấn Tuyển sinh 2017(23-03-2017)

Hội nghị RAF 8 về Dinh dưỡng và Thức ăn Thủy sản vùng Đông Nam Á (25-26/8/2016)(27-07-2016)

Hội nghị Khoa học Thủy sản Quốc tế (IFS 2016) Phú Quốc (31/10-02/11/2016)(06-06-2016)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba ba ba hai bốn

Xem trả lời của bạn !